Archiv der Kategorie: Einleitung

Von ko kai nach ho nok huk – aber richtig.

อักษรไทยปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๔ ชนิด :- สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และ เลข

[อักสอน ไท ปัดจุบัน แบ่ง ออก เป็น ๔ ชะนิด :- สะหฺระ พะยันชะนะ วันนะยุก และ เลข]

akson Thai patchuban baeng ok pen 4 chanit:- sara, phayanchana, wannayuk lae lek

Das gegenwärtige Schriftsystem Thailands untergliedert sich in 4 Teile: Vokale, Konsonanten, Tonzeichen und Ziffern

หลัก ภาษาไทย [หฺลักพาสาไท] Lak Phasa Thai, von กำชัย ทองหล่อ [Kamchai Thonglo], S.49

Ein Teil, die 10 Ziffern, sind recht leicht erlernbar – wenn man möchte. De facto werden thailändische Ziffern zunehmend seltener gebraucht und werden weitgehend im Alltagsleben durch arabische Ziffern verdrängt. Das thailändische Zahlensystem ist ein dezimales, so dass die 10 thailändische Ziffern (0-9) sich tatsächlich 1:1 zu den arabischen Ziffern verhalten. Das Zählen lernen wollen wir nicht aus dem Kurs ausklammern. Wir wollen aber nicht mit dem Erlernen der thailändischen Ziffern beginnen. Wer dennoch eine gute Software zum „Einpauken“ sucht oder schon neugierig ist, wie thailändische Ziffern aussehen: Thai Numbers: Learn to write numbers.

Die 4 Tonzeichen, im Grunde Diakrite, werden am Anfang ebenfalls nicht gebraucht. Wir werden zunächst nur Silben oder Worte ohne Tonzeichen lesen und schreibne lernen.

Die 32 Vokal(graphem)e im Sinne Thonglos, zumal Konsonatenzeichen zum Schreiben der Saras verwendet werden, ist ein Teil der Thaischrift, der etwas schwieriger zu vermitteln ist.

Thang Ok - Exit

ออก - was ist was? Ak-V-Ek

(letzte Warnung vor dem Beginn des Erlernens der Thaischrift)

Wir fangen also mit den 44 Konsonanten (Phayanchana) der Thaischrift an. Was benötigen wir? Was sind unsere Ziele.

Unser Ziel ist es, folgende Test in, sagen wir, 8-10 Wochen zu bestehen:

ko kai kho khai Test. Es muss auf den grünen Abspielknopf gedrückt werden. Eine Stimme sagt einen Konsonanten auf. Dieser muss vom rechten Auswahlfeld in das entsprechende Feld links mit der Maus abgelegt werden.

Wenn wir den Test bestehen, sind wir ein großes Stück weiter:

1. Wir können Konsonanten richtig benennen und wiedererkennen

2. Mit dem ersten Vokal, den wir danach erlernen werden, können wir schon die ersten Thaiworte erlernen und uns so langsam einen Wortschatz aufbauen.

Wie kommen wir rasch dahin?

Wir möchten empfehlen, folgende 3 Dinge zur Hand zu nehmen:

1. Ko Kai Kho Khai Drill software

Ko Kai kho khai Drill software

Bitte einfach das Bild anklicken. Es wird ein flash geladen, der die 44 Konsonanten, das Phayanchana, in „alphabetischer“ Reihenfolge zeigt. Durch Anklicken eines Konsonanten wird der Konsonant, das Merkwort sowie der Merksatz vorgelesen. Im zu bestehenden Ko Kai Kho Khai Test wird jedoch nur das Merkwort benötigt. Zudem kann man sich die Schreibweise anzeigen lassen (bitte direkt nach dem Laden des Flashs die Englische Menueführung wählen).

2. Eine Ko Kai Kho Khai Schreibvorlage.

Wir empfehlen im Grunde die von ClickThai.de: Arbeitsblätter Konsonanten.

Weitere, denbare Schreibvorlagen wären

a) Ko Kai Kho Khai Kinderbücher aus dem nächsten Thailandurlaub mitbringen/mitbringen lassen – aber hier Vorsicht vor dem Phehlerteufel Willi.

b) Sich rasch die 44 *.jpgs von หัดคัด ก ไก่ – ฮ นกฮูกค่ะ auszudrucken3. Sich – optional – Flashcards herstellen

Zu Flashcards gibt es eine Reihe von Angeboten. Wir empfehlen für unsere Zwecke die von http://slice-of-thai.com/flashcards/.

Die Seite bietet, kostenlos, eine Reihe von Optionen, sich die Flashcards als ein pdf ausdrucken zu lassen. Für unsere Zwecke kommen 3 Optionen in Betracht:

  • IPA (Internationales Phonetisches Alphabet): Diese Transkription ist international verbindlich und kann für jede Sprache angewendet werden, wird jedoch für Thai relativ selten verwandt. Diese Transkription sollte uns am Anfang, so lange wir noch nichts von Transkriptionssystemen wissen,  am meisten helfen. Noch eine kurze Bemerkung: Die Flashcards von Slice of Thai scheinen über 46 Konsonanten zu verfügen. Dies liegt an den eingefügten Zeichen (rue) und (lue). Diese Zeichen werden zwar in der lexikalischen Reihenfolge hinter ro ruea bzw. lo ling einsortiert. Nach Thonglo – 44 Konsonanten – sind rue und lue jedoch Vokale.
  • Easy Thai„: Ein System, das die Aussprache in (vereinfachender) Thaischrift angibt. Wir werden später ein vergleichbares System, auf sattha akson beruhend, hier anwenden. In Unkenntnis der Konsonanten und der Vokale kann diese Umschrift natürlich jetzt noch nicht verstanden werden.
  • Thai-govtenhanced„: Ein System, das dem hier (auch gleich am Anfang verwendeten) RTGS entspricht, einer direkte, jedoch vereinfachende, Transliteration von sattha akson. Unter „enhanced“ im Sinne von Slice of Thai ist zu verstehen, dass RTGS selbst keine Diakrite verwendet, bei den Flashcards von Slice of Thai jedoch die Tonhöhe mit einem Diakrit zusätzlich angegeben wird.

So, und jetzt kann es dann losgehen – mit den 44 Konsonanten. Ich werde versuchen, ca. 3-4 Konsonanten pro Woche kurz zu besprechen, so dass man, steigt man jetzt in den Thaischrift verstehen lernen Kurs ein, in ca. 8-10 Wochen den Ko Kai Kho Khai-Test bestehen sollte.

Dann viel Spaß!

Advertisements

Akson Thai, Sattha Akson, RTGS und die Aussprache

Obschon ich im letzten Beitrag angekündigt hatte, der nächste solle “Von ko kai nach ho nok huk” lauten, darf ich noch kurz einen weiteren, einleitenden Artikel schreiben. Dieser Artikel soll klären, warum der nächst Titel nicht „Von a bis z“ oder „Von go gai bis ho nogk hugk“ lautet. Mir fällt dazu eine nette Geschichte ein:

In einem Geschäft auf meine Frau wartend, Geschäftsinhaberin Thailänderin, fragte mich die im Wesentlichen in Deutschland aufgewachsene Tochter der Geschäftsinhaberin: „Kennst Du /gon/?“ Als ich wahrheitsgemäß mit „Nein“ antwortete, zeigte sie mir an einem Notebook einen thailändischen Blogger, in dem es /gon/ zu sehen gab. Ah ❗

กลอน [กฺฺฺฺลอน] klon, Poesie ❗ Das spricht man aber /klon/ und nicht /gon/ aus … sagte ich als Deutscher einer in Deutschland aufgewachsenen Thailänderin. Als sie mich ungläubig anstarrte gingen wir aus dem /gon/-Blogger raus und sahen uns im Internet das da an:

กลอน ๑ [กฺลอน] น. ไม้ขัดประตูหน้าต่าง, ดาล, เครื่องสลักประตูหน้าต่าง;
ไม้ ที่พาดบนแปสําหรับวางเครื่องมุงหลังคาจากเป็นต้น.
กลอน ๒ [กฺลอน] น. คําประพันธ์ซึ่งแต่เดิมเรียกคําเรียงที่มีสัมผัสทั่วไป จะเป็น
โคลง ฉันท์ กาพย์ หรือร่ายก็ตาม เช่นในคำว่า ชุมนุมตํารากลอน, ครั้น
เรียกเฉพาะคําประพันธ์เฉพาะอย่างเป็น โคลง ฉันท์ กาพย์ ร่าย แล้ว
คําประพันธ์นอกนี้ อีกอย่างหนึ่งจึงเรียกว่ากลอน เป็นลํานําสําหรับ
ขับ ร้องบ้าง คือ บทละคร สักวา เสภา บทดอกสร้อย, เป็นเพลงสําหรับ
อ่านบ้าง คือ กลอนเพลงยาว หรือ กลอนตลาด.
กลอน ๓ [กฺลอน] น. ลูกตุ้ม, ขลุบ, เช่น แกว่งกลอนยรรยงยุทธ์. (อนิรุทธ์).

Hier angelangt, bedeutet das „Ende der Durchsage“ – genau so, als hätte man gerade die Rechtschreibung von … im Duden nachgesehen. Was wir uns da angesehen hatten?

Die Einträge von „klon“ im Wörterbuch des Könglichen Instituts (RID; The Royal Institute Dictionary).

Das Blaue in obigem Zitat sind die zur Diskussion stehenden Worte, das in eckiger Klammer direkt dahinterstehende ist der in sattha akson (สัทอักษร) geschriebene phonetische Eintrag im RID.: [กฺลอน]. Wie man es „korrekt“ (in Zentralthai bzw. in Siamesisch) ausspricht? So wie in der eckigen Klammer geschrieben ❗ Wie man กลอน [กฺฺฺฺลอน] „korekt“ romanisiert? Dafür hat das köngliche Institut – zumindest für geographische Namen – eine international verbindliche Norm: The Royal Thai General System (of Transcription?): RTGS (kan thok akson thai pen akson roman).  Diese Norm beinhaltet jedoch einen kleinen Fallstrick, der im Wording der Fußnote 5 (S.3 von RTGS, Englische Version) versteckt ist:

„In order to transcribe Thai words correctly one must know how to read and pronounce them.“

Soll das heißen, man transkribiert (nach RTGS) „korrekt“ so „wie einem der Schnabel gerade gewachsen ist“?

Oder man ruft kurz mal von Berlin nach Bangkok an, um am Höhrer herauszubekommen, wie man „Airport Suvarnabhumi“ auf Thai „pronounced“?

1. ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ (Akson Thai)

2. ท่า-อา-กาด- สะ-ยาน-สุ-วัน-นะ-พูม (Sattha Akson)

3. tha-akatsayan suwannaphum (RTGS)

(1) ist wie es korrekt geschrieben wird

(2) ist wie es „korrekt“ gelesen bzw. ausgesprochen werden sollte…

(3) ist wie es „korrekt“ (im Sinne des könglichen Instituts bzw. offiziell) romanisiert (pen akson roman) werden sollte.

Wie es tatsächlich ausgesprochen wird, erschließt sich aus den 3 links: Der verlinkte Sound File ist immer der selbe.

Wenn wir jetzt Thai schreiben (und lesen) lernen wollen – im Sinne von „korrektem“ Thai – müssten wir jetzt eigentlich nicht wissen, wie so ein Wort korrekt romanisiert wird. Wie soll man aber nur am Anfang eines Schreibkurses „Von ko kai nach ho nok huk“ richtig schreiben? Ich verwende das System (1) wird nach (2) transkribiert und (2) wird nach (3) transliteriert. Wie diese Schritte im Einzelnen gehen, wird hier später einmal auch erklärt werden. Gegenwärtig nur: Wenn hier ein thailändisches Wort in „Roman letters“ bzw. in lateinischer Schrift erscheint: Es ist in RTGS geschrieben – wenn nicht war’s ein Tipfehler von mir, den ich bitte zu korrigiern.

Zum Abschluss noch eine Kurzgeschichte: Ich will nicht pedantisch auf RTGS als die einzig wahre „Umschrift“ von Thaischrift bestehen. Nur, dieses kleine Missgeschick sollte nicht geschehen, wenn man sich strikt an die Regeln von RTGS hält:

Ich chattete mit einem Deutschen, der sich gerade physikalisch in Thailand aufhielt. Wir warfen uns gegenseitig ein paar thailändische Worte in – fast – reinem RTGS geschrieben „an den Kopf“ (wir wollten ja beim Chatten nicht ständig zwischen dem deutschen und dem thailändischen Keyboard hin- und herswitchen). Das RTGS des Chatpartners hatte eine kleine „Unreinheit“: Aus offensichtlich phoentischen, sehr freundlich gemeinten Gründen romanisierte er das initiale ko kai … etwas unentschlossen … mit gk. Während des Chats hatte ich mich an seine Romanisierungsattitude offensichtlich zu sehr gewöhnt. Er schrieb: „So, ich muss jetzt nach Bangkok.“ Ich fragte ganz verdutzt: Wo liegt denn dieses Dorf (Ban) Kok? Ach so … sorry … Bang-kok, klar, kenn ich. 😉

Zusammenfassung: Thailändisch (im Sinne von Zentralthailändisch oder auch Siamesisch) ist eine zentral geregelte Sprache. Der regulierende Körper ist das Königliche Institut (RI). Die Regelung der Aussprache, die Standardaussprache, erfolgt im Zweifelsfall über den sattha akson („Thailändische Lautschrift“) Eintrag im Wörterbuch des Königlichen Instituts (RID) oder weiteren Publikationen des RI . Dieser sattha akson Eintrag (bzw. beim Fehlen die sich logisch ergebende Lautschrift) wird im Grunde von allen Wörterbuchautoren benutzt, um in einer phonetischen (lateinisch basierenden) Umschrift (Transkription) eines Wörterbucheintrags die Standardaussprache darzustellen.

Dieser Lesekurs befasst sich jedoch ausdrücklich nicht mit Aussprache, die wir bitten, am besten mit einem Thaimuttersprachler zusammen einzuüben. Wir werden aber erlernen, wie aus der Thaischrift diese Standardaussprache ermittelt werden kann. Zudem wird der Kurs mit vielen Sound-files unterlegt sein, so dass wir uns durchaus einen kleinen „erhöhrten“ und „erhörbaren“ Wortschatz anlegen werden.

RTGS ist eine im Sinne der Standardaussprache ein stark reduziertes Transkriptionssystem. Da es aber u.a. auch eine direkte (stark verinfachende) Transliteration von sattha akson ist, halten wir dies für das ideale Instrument, am Anfang des Kurses in lateinischer Schrift darzustellen, was mit den Buchstaben tatächlich geschieht.

1. Merkregel: Standardthailändisch wird so ausgesprochen, wie es der phonetische, in sattha akson geschriebene,  Eintrag des Wörterbuchs des Könglichen Institutes (und weiterer Publikationen) gebietet.

Thai Schrift verstehen lernen

Ich habe mich entschlossen, den Blog jetzt überwiegend zu benutzen, um Grundlagen der Thaischrift in einem kleinen, logisch aufeinander aufbauenden Kurs zu erkären.

Ziel soll es sein, Schritt für Schritt (Selbst-) Sicherheit im Umgang mit der Thaischrift zu erlernen.

Nehmen wir also an, Sie kennen Thailand und planen für das nächste Jahr Ihren Urlaub dort zu verbringen. Sie haben ein klein wenig Intersse an Land und Leuten, der Sprache und der Schrift entwickelt. Sie würden gern etwas Thai sprechen, verstehen und lesen können.

Thai sprechen lehren will dieser Kurs nicht. Aber, es wird versucht werden, den Zusammenhang zwischen Schrift und gesprochenem Wort herzustellen. In Zeiten des Internets sollte es doch möglich sein, diese beiden Dinge miteinander zuzuammen zu bringen.

Und wenn Sie dann in einem Jahr nach Thailand fliegen …

Sehen wir uns das untenstehendes Bild an. Wo steht über Suvarnabhumi Airport, in Thaischrift, Suwannaphum und wo steht oben Airport, und wie spricht man das aus?

Airport Suvarnabhumi

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่า-อา-กาด-สะ-ยาน-สุ-วัน-นะ-พูม

tha-akatsayan suwannaphum

😉 Na also – geht doch! Internet 🙂

Was nur gleich auffällt ist, dass drunter in lateinischen Lettern nicht das steht was drüber in Thaischrift geschrieben steht. Die Gründe für diese Abweichungen sind zwei sehr unterschiedliche. Diese sind aber relativ leicht erklärt:

Airport ist die Übersetzung – nicht die hier eigentlich erforderliche Transkription (entsprechen RTGS) – von ท่าอากาศยาน. Suvarnabhumi ist die Transliteration der Sanskritworte สุวรฺณ (suvarNa) und ภูมิ (bhUmi) – Bedeutung der Sanskritworte ganz am Ende des Beitrags. Auf dem Schild zum Flughafen steht jedoch nicht in Sanskrit สุวรฺณภูมิ sondern in Thai (ท่าอากาศยาน) – สุวรรณภูมิ.

Frustrierend oder spannend?

Nun, dann sehen wir uns doch noch den 2. Ort auf dem Wegweiser oben an: Chonburi

ชลบุรี

ชน-บุ-รี

Chonburi

Mit dem Versuch, den obigen Wegweiser zu erklären, soll dargelegt werden, dass es Anliegen des Kurses sein soll, Ihnen die Sicherheit zu geben, mit der Schrift – Sie sehen, es gibt für deren Anwendung offensichtlich sehr unterschiedliche Regeln mit sehr unterschiedlicher Bedeutung und Ergebnis – richtig umzugehen. Die richtige Aussprache ist nicht Ziel dieses Kurses zur Schrift. Wir werden aber sehr viel Thai hören … wir leben ja schließlich in einer multimedialen Zeit und Welt.

Also, dann auf nach oben, zur แบบฝึกเขียน ก. ไก่ Baep Fuek Khian Ko Kai – Software zum ko kai Schreiben üben … im Flash selbst bei Language English einstellen … das Menue ist selbsterläuternd … und los gehts mit dem ko kai kho khai Schreiben (und Hören) üben.

Der nächste Beitrag soll „Von ko kai nach ho nok huk“ lauten und erläutern, wie man das am besten bewältigt.

suvarNa mf(%{A})n. of a good or beautiful colour , brilliant in hue , bright , golden , yellow RV. &c. &c. ; gold , made of gold TBr. ChUp. R. ; of a good tribe or caste MBh. xiii , 2607 ; m. a good colour MW. ; a good tribe or class ib. ; a kind of bdellium L. ; the thorn-apple L. ; a kind of metre VarBr2S. Sch. ; m. N. of a Deva-gandharva MBh. ; of an ascetic ib. ; of a minister of Das3a-ratha R. ; of a son of Antari1ksha , Vp. ; of a king of Ka1s3mi1ra Ra1jat. ; of a poet Cat. ; m. (rarely n.) a partic. weight of gold (= 1 Karsha , = 16 Ma1shas , = 80 Raktika1s , = about 175 grains troy) Mn. MBh. &c. ; a gold coin Mr2icch. ; a kind of bulbous plant (= %{suvarNA7lu}) L. ; a kind of aloe L. ; a kind of sacrifice L. ; (%{A}) f. turmeric L. ; Sida Rhomboidea or Cordifolia L. ; another plant (= %{svarNakSIrI}) L. ; a bitter gourd , colocynth W. ; N. of one of the seven tongues of fire MW. ; of a daughter of Ikshva1ku (the wife of Su-hotra) MBh. ; (%{I}) f. the plant Salvinia Cucullata (perhaps w.r. for %{sukarNI}). L. ; (%{am}) n. gold (of which 57 synonyms are given) AV. &c. &c. ; money , wealth , property , riches L. ; a sort of yellow sandal-wood L. ; the flower of Mesua Roxburghii ; a kind of vegetable (= %{gaura-suvarNa}) L. ; red ochre (= %{suvarNagairika}) L. ; the right pronunciation of sounds S3Br. ; N. of a Ti1rtha MBh. ; of a partic. world

bhUmi f. (Ved. also nom. %{bhU4mI} gen. abl. %{-myAs} loc. %{-myAm}) the earth , soil , ground RV. &c. &c. ; (pl. divisions of the world ; cf. %{bhUmi-traya}) ; a territory. country , district ib. ; a place , situation S3Br. &c. &c. ; position , posture , attitude MBh. Ka1v. &c. ; the part or personification (played by an actor) Katha1s. ; the , floor of a house , story Megh. Katha1s. ; the area S3ulbas. ; the base of any geometrical figure Col. ; (metaph.) a step , degree , stage Yogas. (with Buddhists there are 10 or 13 stages of existence or perfection Dharmas. 45 ; 46) ; extent , limit Kir. ; (ifc.) a matter , subject , object , receptacle i.e. fit object or person for (cf. %{vizvAsa-} , %{sneha-bh-} &c. , and %{pAtra} , %{bhAjana}) ; the tongue L. ; m. N. of a son or grandson of Yuyudha1na and father of Yugam2dhara Hariv. VP.